Expert Instruction
Find the right instructor for you
Premium Support
014 1547 925 - 123 4567 890
Well Experienced
25 years of experience

Our Services

We provide the worlds best consulting related services to growth your business.

Corporate Finance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit quos dolor quas molesty.

Consulting Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit quos dolor quas molesty.

Market Analysis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit quos dolor quas molesty.

Our Latest Projects

We provide you with a beautiful working place that your work is productive to growth your business.

Business Planning
Business Planning

Lorem ipsum dolor sit amet, sit sit consectetuer, etiam metus arcu ultrices eros, nam gravida et dapibus.

Planning For The Future.
Planning For The Future

Lorem ipsum dolor sit amet, sit sit consectetuer, etiam metus arcu ultrices eros, nam gravida et dapibus.

Growth Expansion
Growth Expansion

Lorem ipsum dolor sit amet, sit sit consectetuer, etiam metus arcu ultrices eros, nam gravida et dapibus.

Sales Forecasting
Sales Forecasting

Lorem ipsum dolor sit amet, sit sit consectetuer, etiam metus arcu ultrices eros, nam gravida et dapibus.

Testimonials

What our customers are saying about us after using our products.

Olivia Kevinson

"You guys are legendary! You guys are great and having amazing support & service. I couldn’t ask for any better. Thank you!"

Olivia Kevinson Founder

Do you have any questions?

How can we help your business? Because many people love our free consultation for growing their businesses which gives the user complete freedom to set up a business.

Latest News

Stay updated with the latest news by reading our articles written by content writers in the industry.

PROSPECTIA, biuro porad obywatelskich

Kontakt: PROSPECTIA, Julianna Korzeniewska, +46760470020, info@prospectiagroup.se, Stjärntorget 2, 169 79 Stockholm

Specjalizacje:

 • Prawo pracy – odszkodowania, windykacja wypłat oraz ekwiwalentów urlopowych, egzekwowanie wypłat w przypadku upadłości pracodawcy, interwencja w sprawach dyskryminacyjnych, reprezentacja w sądach
 • Prawo administracyjne/ publiczne – wnioski o świadczenia – oraz odwołania od decyzji urzędów ( m.in. Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogden, Socialtjänsten, Transportstyrelsen ) i sądow administracyjnych
 • Prawo rodzinne – sprawy rozwodowe, kwestie związane z władzą rodzicielską, konsultacje oraz przygotowanie do spotkań w Socialtjänsten i Familjerätten
 • Prawo lokalowe– konsultacje, reprezentacja przed spółdzielnią mieszkaniową ( m.inn: wnioski o remonty, redukcje czynszu ze względu na remonty, eksmisje, rozprawy w Hyresnämnden), kontrola umów najmu z drugiej ręki, egzekwowanie zwrotu nienależnie i niezasadnie zawyżonego czynszu
 • Odszkodowania – wnioski do firm ubezpieczeniowych, odwołania do ARN Allmännareklamationsnämnden, Konsumentverket oraz sądów

Pomoc udzielana jest również w zakresie:

 • spraw pobytowych oraz rejestracji w urzędach
 • nostryfikacji dyplomów
 • uzyskania zezwoleń na wykonywanie zawodu elektryka lub hydraulika
 • zwrotu kosztów leczenia na terenie Polski
 • uzyskania zasiłków na dzieci ( barnbidrag), mieszkających na stałe w Polsce
 • umożenia długów
 • uzyskania odszkodowań za spóźnione – bądź odwołane loty

Oferta dla firm obejmuje:

 • konsultacje z zakresu prawa pracy oraz reprezentacja w sądach
 • sporządzenie umów o prace
 • reprezentacja pracodawcy oraz negocjacje ze związkami zawodowymi
 • odwołania od decyzji Skatteverket ( ROT/ RUT)
 • przeprowadzenie procesu delegacji pracownikow spoza UE, delegowanych z Polski

Doświadczenie

Absolwentka prawa administracyjnego (specjalizacja prawo socjalne: decyzje socjaltjänsten o
przymusowym odbieraniu dzieci ) z rozszerzonym programem prawa cywilnego oraz prawa
publicznego ( prawo pracy: Lund Universitetet, prawo karne i prawo procesowe: Lund Universitetet,
prawo publiczne: Uppsala Universitetet, prawo cywilne: Södertörns Högskola).


Wieloletnie doświaczenie w procesach sądowych ( prawo pracy, prawo administracyjne, a od 2019
roku: prawo rodzinne): tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter, kammarrätter, högsta
förvaltningsdomstolen, hyresnämnder, länsstyrelserna. Zarazem doświadczenie reprezentacji w
procesach sumarycznych w Kronofogden oraz urzędach ( m.inn policja, socjaltjänsten), w sprawach
odszkodowawczych ( firmy ubezpieczeniowe), jak równiez w procesach zawierania umów (
kancelarie adwokackie, zwiżzki zawodowe, spółdzielnie mieszkaniowe).


Założyciel POMOSTU- strony internetowej oraz projektu porad dla polonii w Szwecji, który miał na
celu przedstawienie w jezyku polskim darmowych informacji na temat praw, obowiązków oraz
przepisów prawnych w Szwecji.


Założyciel Prospectia, biura porad obywatelskich. Jobbcoach oraz etableringslots na zlecenie
Arbetsfömedlingen, urzędnik do spraw porad społecznych w zakresie spraw antydyskryminacyjnych.
Od 2015 roku urzednik Migrationsverket na wydziale m.in zezwoleń na pobyt ( azyl, połączenie
rodzin, pozwolenia na prace).

https://www.linkedin.com/in/julianna-korzeniewska-43389750