PROSPECTIA, biuro porad obywatelskich

PROSPECTIA, biuro porad obywatelskich

Kontakt: PROSPECTIA, Julianna Korzeniewska, +46760470020, info@prospectiagroup.se, Stjärntorget 2, 169 79 Stockholm

Specjalizacje:

 • Prawo pracy – odszkodowania, windykacja wypłat oraz ekwiwalentów urlopowych, egzekwowanie wypłat w przypadku upadłości pracodawcy, interwencja w sprawach dyskryminacyjnych, reprezentacja w sądach
 • Prawo administracyjne/ publiczne – wnioski o świadczenia – oraz odwołania od decyzji urzędów ( m.in. Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogden, Socialtjänsten, Transportstyrelsen ) i sądow administracyjnych
 • Prawo rodzinne – sprawy rozwodowe, kwestie związane z władzą rodzicielską, konsultacje oraz przygotowanie do spotkań w Socialtjänsten i Familjerätten
 • Prawo lokalowe– konsultacje, reprezentacja przed spółdzielnią mieszkaniową ( m.inn: wnioski o remonty, redukcje czynszu ze względu na remonty, eksmisje, rozprawy w Hyresnämnden), kontrola umów najmu z drugiej ręki, egzekwowanie zwrotu nienależnie i niezasadnie zawyżonego czynszu
 • Odszkodowania – wnioski do firm ubezpieczeniowych, odwołania do ARN Allmännareklamationsnämnden, Konsumentverket oraz sądów

Pomoc udzielana jest również w zakresie:

 • spraw pobytowych oraz rejestracji w urzędach
 • nostryfikacji dyplomów
 • uzyskania zezwoleń na wykonywanie zawodu elektryka lub hydraulika
 • zwrotu kosztów leczenia na terenie Polski
 • uzyskania zasiłków na dzieci ( barnbidrag), mieszkających na stałe w Polsce
 • umożenia długów
 • uzyskania odszkodowań za spóźnione – bądź odwołane loty

Oferta dla firm obejmuje:

 • konsultacje z zakresu prawa pracy oraz reprezentacja w sądach
 • sporządzenie umów o prace
 • reprezentacja pracodawcy oraz negocjacje ze związkami zawodowymi
 • odwołania od decyzji Skatteverket ( ROT/ RUT)
 • przeprowadzenie procesu delegacji pracownikow spoza UE, delegowanych z Polski

Doświadczenie

Absolwentka prawa administracyjnego (specjalizacja prawo socjalne: decyzje socjaltjänsten o
przymusowym odbieraniu dzieci ) z rozszerzonym programem prawa cywilnego oraz prawa
publicznego ( prawo pracy: Lund Universitetet, prawo karne i prawo procesowe: Lund Universitetet,
prawo publiczne: Uppsala Universitetet, prawo cywilne: Södertörns Högskola).


Wieloletnie doświaczenie w procesach sądowych ( prawo pracy, prawo administracyjne, a od 2019
roku: prawo rodzinne): tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter, kammarrätter, högsta
förvaltningsdomstolen, hyresnämnder, länsstyrelserna. Zarazem doświadczenie reprezentacji w
procesach sumarycznych w Kronofogden oraz urzędach ( m.inn policja, socjaltjänsten), w sprawach
odszkodowawczych ( firmy ubezpieczeniowe), jak równiez w procesach zawierania umów (
kancelarie adwokackie, zwiżzki zawodowe, spółdzielnie mieszkaniowe).


Założyciel POMOSTU- strony internetowej oraz projektu porad dla polonii w Szwecji, który miał na
celu przedstawienie w jezyku polskim darmowych informacji na temat praw, obowiązków oraz
przepisów prawnych w Szwecji.


Założyciel Prospectia, biura porad obywatelskich. Jobbcoach oraz etableringslots na zlecenie
Arbetsfömedlingen, urzędnik do spraw porad społecznych w zakresie spraw antydyskryminacyjnych.
Od 2015 roku urzednik Migrationsverket na wydziale m.in zezwoleń na pobyt ( azyl, połączenie
rodzin, pozwolenia na prace).

https://www.linkedin.com/in/julianna-korzeniewska-43389750

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *