Prospectiagroup

Juridiska tjänster

Arbetsrätt

 • Kontroll- och upprättande  av anställningsavtal

 • Konsultation och rådgivning

 • Förhandlingar med arbetsgivare och fackliga organisationer( bland annat: förhandlingar om utköp och avgångsväderlag)

 • Tvister i domstolar – rättegångs-ombud och rättshjälpsbiträde

Bild Förvaltningsrätt

Offentlig rätt

 • Ärenden hos myndigheter
  ( Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, A-kassor, Kronofogden, Transportstyrelsen, Tullverket)

 • Överklaganden av beslut

 • Ombud i brottmål: ringa narkotikabrott samt brott mot knivlagen.
 • Ansökan om överförande av straffverkställighet till annat
  EU-land
Bild Straffrätt

Företagsjuridik

Rådgivning och biträde i domstolprocess avseende:

 • Omställningsstöd

 • Stöd vid korttidsarbete

 • Rot / RUT avdrag
Bild familjerätt

Familjerätt

 • Ansökan om hinderprövning

 • Skilsmässor: rättegångsombud

 • Konsultation och rådgivning kring vårdnadstvister

 • Föreberedelser till möten hos socialtjänsten och familjerätten

Bild hyresrätt

Hyresrätt

 • Förhandlingar med hyresvärdar

 • Ansökningar om renovering, avgiftsavdrag, etc

 • Ombud i Hyresnämnden i tvister kring förverkande av hyresavtal

 • Konsultation och rådgivning kring andrahandsuthyrning

Försäkring-och-konsument rätt

 • Försäkringsfall och överklagande av beslut

 • Ärenden hos ARN Allmänna reklamationsnämnden, Konsumentverket

Prospectiagroup
Mobil: + 46-760470020
Website: www.prospectiagroup.se

E-post: jk@prospectiagroup.se

Kontakta oss :

5 + 3 =