Myndighetsärenden

Rådgivning och ombud inom följande ärenden:

Bild Försäkringskassa

Försäkringskassa

 • Registrering av försäkringstillhörighet i Sverige ( för nyanlända)

 • Ansökan om sjukpenning

 • Ansökan om barnbidrag

 • Ansökan om barnbidrag/ EU ( när endast en förälder arbetar i Sverige och resten av familjen bor i annat EU land)

 • Ansökan om bostadsbidrag

 • Ansökan om återbetalning av sjukvårdskostnader i andra EU länder

 • Överklagande av Försäkringskassans beslut

Bild Skatteverket

Skatteverket

 • Anmälan om flyttning till / från Sverige

 • Ansökan om personnummer/ samordningsnummer

 • Ansökan om namnbyte

 • Ansökan om avregistrering från folkbokföringsadressen

 • Registrering av företag/ enskild firma

 • ROT/ RUT avdrag

 • Överklagande av Skatteverkets beslut

Bild kronofogden

Kronofogden

 • Ansökan om betalningsföreläggande och verkställighet

 • Bestridande av betalningsföreläggande

 • Ansökan om återvinning av utslag

 • Ansökan om resning, klagan över domvilla

 • Ansökan om skuldsanering

Bild Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen

  • Registrering av arbetslöshet

  • Upprättande av CV

  • Överklaganden av Arbetsförmedlingens beslut

  Bild A-kassa

  A-kassor

  • Ansökan om arbetslöshetsersättning

  • Överklaganden av A-kassors beslut

  Bild, Transportstyrelsen

  Transportstyrelsen

  • Överklagande av körkorts-återkallande

  Prospectiagroup
  Mobil: + 46-760470020
  Website: www.prospectiagroup.se

  E-post: jk@prospectiagroup.se

  Kontakta oss :

  15 + 6 =